+358 (0) 10 327 8730

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja JIS-Automation Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

1. Rekisterinpitäjä

Yritys:
JIS-Automation Oy
1849009-5
Jasperintie 334
33960 PIRKKALA

2. Yhteyshenkilö:

Jouni Isokivi
Toimitusjohtaja
+358 (0) 400 625 508

3. Rekisterin nimi
JIS-Automation Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon, sekä myynnin- ja markkinoinnin apuvälineenä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on JIS-Automation Oy:n oikeutettu etu, sopimus, suostumus, asiakkaan tekemä tilaus tai toimeksianto.
Asiakasrekisterin käytössä noudatetaan henkilötietolakia soveltuvin osin.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot
Keiden tietoja käsittelemme?
• Asiakkaat
• Potentiaaliset asiakkaat
• Verkkosivuston käyttäjät
Mitä henkilötietoja keräämme?
• Henkilön nimi
• Yritys
• Yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
• Rooli/titteli
• Yrityksen laskutustiedot
• IP-osoite
Henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on aktiivinen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan pääasiassa heiltä itseltään vuorovaikutuksen yhteydessä (esim. sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamiset). Tarvittaessa tietoja voidaan kerätä myös julkisista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (esim. internet ja kaupparekisteri). Verkkosivustojemme käyttäjistä tiedot saadaan verkkosivustovierailun yhteydessä.

Kolmannen osapuolen evästeet
Verkkosivustoomme upotetut Google Analytics -evästeet keräävät tietoa siitä, miten vierailijat käyttävät sivustoamme. Evästeiden keräämiä anonyymejä tietoja ovat muun muassa sivustossa käyneiden henkilöiden määrä, mistä kävijät ovat tulleet sivustolle ja millä sivuilla he käyvät.

7. Tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta säännönmukaisesti JIS-Automation Oy:n ulkopuolisille tahoille, ellei viranomaiset lainmukaisesti niin edellytä. Edellisestä huolimatta tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Olemme varmistaneet, että meidän palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Emme luovuta henkilötietoja EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Käytämme seuraavia suojatoimia asiakasrekisterin turvallisuuden varmistamiseksi:
• Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti
• Asiakasrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja
• Asiakasrekisterin sisältämään järjestelmään on kullakin käyttäjällä oma käyttäjätunnus ja salasana
• Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.
• Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot

9. Oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joihin liittyviin asioihin voit ottaa yhteyttä yhteyshenkilöömme Jouni Isokiveen osoitteeseen
• Tarkastusoikeus
o Sinulla on oikeus tarkastaa sinusta rekisteröidyt tiedot. Jos niissä on virheitä, voit pyytää meitä korjaamaan ne.
• Poisto-oikeus
o Mikäli koet, että sinua koskevien tietojen käsittely ei ole meille tarpeellista, voit pyytää meiltä tietojen poistoa.
• Suoramarkkinointikielto
o Sinulla on oikeus kieltää suoramarkkinointi. JIS-Automation Oy ei kuitenkaan koskaan myy tai luovuta tietojasi ulkopuoliselle osapuolelle.
• Valitusoikeus
o Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että henkilötietojasi käsitellessämme rikomme voimassa olevaa lainsäädäntöä

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
JIS-Automation Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Mikäli teemme muutoksia tietosuojaselosteeseen, julkaisemme muutetun selosteen ja muutoksentekopäivämäärän täällä. Kehotamme lukemaan ilmoituksen säännöllisesti.