Blominmäen jätevedenpuhdistamo

JIS-Automation Oy toteutti Blominmäen jäteveden puhdistamon savunpoiston ohjausjärjestelmän. Järjestelmä palvelee luolastoa, sekä hallinto- ja biokaasurakennusta.