Savunpoistojärjestelmät   Savunpoistotuotteet  

JIS-Automation ostaa Stig Wahlströmin savunpoistoliiketoiminnan

Yrityskaupan myötä JIS:n savunpoiston palvelutoiminta laajenee merkittävästi. Kaupassa JIS-Automationille siirtyy Stig Wahlströmin asiantuntija- ja myyjäorganisaatio sekä savunpoistotuotteet sisältäen esimerkiksi toimilaitteet ja ohjauskeskukset.

Lue lisää »

Kiinteistöjen savunpoistojärjestelmän tehtävänä on tulipalon sattuessa vähentää henkilö- ja omaisuusvahinkojen määrää. Järjestelmä poistaa palokaasut hallitusti ja auttaa pelastuslaitosta tehtävässään.

JIS-Automation on Suomen johtavia savunpoiston ammattilaisia lukuisten projektien kokemuksella. Toteutamme savunpoiston ohjausjärjestelmiä kokoluokasta riippumatta. Erikoisosaamisemme korostuu haastavien savunpoistojärjestelmien toteuttamisessa kiinteistöihin ja teollisuuslaitoksiin.

Savunpoistokeskusten toiminnot vaihtelevat kiinteistön käyttötarkoituksesta riippuen. Savunpoistojärjestelmä voi esimerkiksi automaattisesti ohjata kiinteistön muuta tekniikkaa paloviranomaisten vaatimalla tavalla ja tarvittaessa käynnistää myös aktiivisten prosessien hallitun alasajon.

Valmistamme myös smoke ventilation activation panels, joilla paloviranomaiset hallitsevat järjestelmää kriisitilanteen sattuessa.

Savunpoiston prosessi

  • Suunnittelu
   Suunnittelemme kiinteistön savunpoistoon liittyvän ohjausjärjestelmäkokonaisuuden projektille luotujen savunpoistosuunnitelmien perusteella. Olemme yhteydessä suunnittelijoihin ja paloviranomaisiin laadukkaan järjestelmätoteutuksen varmistamiseksi. Sovitamme myös kaikki järjestelmään liittyvät laitekokonaisuudet yhteen.
  • Komponenttien valinta
   Toteutamme savunpoistojärjestelmät aina asiakkaan vaatimusten mukaan. Savunpoistojärjestelmiin valikoidut komponentit ovat alan huipputuotteita ja toteutamme järjestelmät aina teollisuustason logiikalla sekä erittäin laadukkailla virranhallintakomponenteilla.
  • Valmistus
   Valmistamme kaikki savunpoistojärjestelmien laukaisu- ja ohjauskeskukset päätoimipisteessämme Pirkkalassa. Keskuksien suunnittelu ja keskusvalmistus yhdessä paikassa takaa laadukkaan ja dynaamisen valmistusprosessin.
  • Järjestelmän asennus
   Savunpoistojärjestelmän asennus toteutetaan aina sopimuksen mukaan. Yhtiöllämme on projektin koosta riippumatta tarvittavat resurssit järjestelmän kokonaisvaltaiseen asennukseen sisältäen laukaisu- ja ohjauskeskusten asennustyöt, kaapeloinnit sekä kytkentätyöt.
  • Käyttöönotto
   Järjestelmän toimitukseen kuuluu kokonaisvaltainen testaus ja käyttöönotto. Savunpoistojärjestelmä testataan aina yksilöidysti laitetasolla. Laitteiston toimintakyvyn todentamisen jälkeen testataan järjestelmäkokonaisuudet.
  • Järjestelmän ylläpito
   Tarjoamme savunpoistojärjestelmien kattavat huolto- ja ylläpitopalvelut aina asiakkaan ja standardien vaatimuksia noudattaen. Yrityksemme laatima savunpoistojärjestelmien huoltosuunnitelma on esitetty alla.

Savunpoistojärjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme savunpoiston ohjausjärjestelmiä omalla JSPOK-tuoteperheellämme. Teollisuustason logiikkaan perustuva järjestelmä sisältää kaikki savunpoiston laukaisu- sekä ohjauskeskukset. JIS-Automationin toimittamat savunpoistojärjestelmät suunnitellaan ja valmistetaan korkealaatuisilla komponenteilla asiakkaan erityisvaatimusten ja voimassa olevien standardien mukaisesti. JSPOK-savunpoistojärjestelmämme koostuu yhdestä tai useammasta laukaisukeskuksesta ja siihen liittyvistä ohjauskeskuksista. Teollisuustason komponentit takaavat, että järjestelmä toimii luotettavasti ja tarkoituksenmukaisesti kaikissa tilanteissa.

JIS-savunpoistokaavio

Lataa savunpoistoesitteemme

Savunpoiston laukaisukeskus

Kiinteistön savunpoistoon liitettävä laukaisukeskus valvoo suojattavaa kohdetta, ohjaa järjestelmän toimintaa sekä antaa paloviranomaisille mahdollisuuden hallita savunpoistojärjestelmää. JIS:n laukaisukeskus sisältää kohteesta riippuen kosketusnäytön tai mekaaniset käyttökytkimet. Laukaisukeskukselta tieto viedään tarvittaessa väyläratkaisuilla eteenpäin savunpoiston ohjauskeskuksille.

Savunpoiston ohjauskeskus

Väylätekniikalla toisiinsa liitettävät ohjauskeskukset ottavat komentoja laukaisukeskukselta ja sen operaattorilta. Ohjauskeskukset sisältävät kaikki tarvittavat logiikkakomponentit ja virranhallintalaitteet sekä väyläkomponentit. Ohjauskeskuksilla voidaan toteuttaa savunpoistojärjestelmään liittyvät laiteohjaukset kokonaisvaltaisesti sisältäen kaikki toimilaite- ja puhallinohjaukset. Puhallinohjaukset voidaan toteuttaa nykyaikaisesti taajuusmuuttajakäytöillä tai vaihtoehtoisesti suorilla lähdöillä.

Savunpoistoautomaatiojärjestelmän huolto

Savunpoistojärjestelmän toimivuus on testattava savunpoistoon liittyvien asetusten sekä laitetoimittajien määrittämillä aikaväleillä. Pelastuslain mukaan kiinteistön omistaja ja haltija vastaavat savunpoistolaitteiston toimintakunnosta sekä asianmukaisesta huollosta ja tarkastamisesta. Tarkastamme ja huollamme kaikki valmistamamme savunpoistojärjestelmät vuosisopimuksen mukaisesti. Jokaisessa huollossa tehdään seuraavat toimenpiteet:

 • Väylän tiedonsiirtonopeuden sekä vikalokien tarkistaminen
 • Ohjelmien varmuuskopiointi ja arkistointi
 • Rengasverkon toiminnan koestus
 • Rengasverkon vikahälytyksen testaus (vian simulointi)
 • Virtalähteiden mittaus
 • Järjestelmän jännitteenvalvontahälytykset keskuskohtaisesti (UPS, pääkytkimet, johdonsuojat/sulakkeet)
 • Jatkohälytyksien testaus
 • Keskuksien jäähdytyspuhaltimien toiminnan testaus ja suodattimien vaihto
 • UPS laitteiston akkujen vaihto

Savunpoistotuotteet

Uutinen

JIS-Automationin uusi JIS-ACT-CM ketjuavaajamallisto on julkaistu

JIS-ACT tuoteperhe tulee laajenemaan lineaari- ja karamoottori sarjaan, joissa on mahdollisuus myös yksilöityihin asiakassovelluksiin liikematkojen ja tarvittavan voiman suhteen. CE 12101-2 testit on tehty kahden eri profiilitoimittajan profiileilla. Kyseiset dokumentaatiot ovat valmistajien käytettävissä omiin auditointeihinsa, jolla he voivat laajentaa omaa tuoteperhettään savunpoistotuotteissa.

Asiasta lisää myyjiltämme.

JIS-savunpoistotuotteet