Styrcentraler för operationssalar

Specialtillverkade styrcentraler för operationssalar möjliggör kommunikation och integration med andra system. Ramarna skräddarsys med önskat material. Vi erbjuder även kabeldragningar, kopplingar och driftsättning.