Med hjälp av industriautomation förbättras tillverkningsprocessen av produkter samt minimerar underhållsavbrotten. Omfattande industriella automationslösningar minskar även energiförbrukning och möjliggör insamling av data.

JIS-Automation genomför industriella automationsprojekt för olika branscher från design till programmering, implementering och dokumentation. Bland våra kunder finns ledande företag inom olje-, fordons-, verkstads- och livsmedelsindustrin samt träförädlingsindustrin.

Vår specialitet är testandet av automatiseradetransportband samt felsökning och dess reparation. Vi levererar även styrcentraler för kraftdistribution, olika trådsatser och specialkablar.