Styrcentraler för operationssalar  

Pålitliga och lätt underhållna automation- och styrcentraler har en betydande roll inom industrin och fastigheternas automationslösningar. Slutresultatet av högsta kvalitet produceras när under tillverkningsfasen av centralen beaktas även dess installation och ibruktagning.

JIS-Automation är Finlands ledande producent av byggnadsautomationscentraler. Vi levererar automation- och kontrollcentraler från design till ibruktagning, samt paneler för maskinautomation, styckhantering, transportsystem och RFID-identifiering för industrier.

Vår långa erfarenhet inom installation av centraler garanterar förståelse och kunskap om driften av centraler redan i tillverkningsfasen. Dessutom fungerar vi som kontraktstillverkare åt flera av våra branschledande partners.

Test-, underhålls- och moderniseringstjänster

Vi tar hand om hela livscykeln för de centraler vi tillhandahåller. Vi har stark kompetens inom modernisering, service och underhållsarbete av olika automationscenter. Med hjälp av systemkartläggning och vår felsökningstjänst moderniseras automationscentralerna på ett kostnadseffektivt sätt för kunden.

Styrcentraler för kontroll av automatiseringsprocesser

En korrekt designad styrcentral gör även det mest utmanande möjligt exakt och pålitlig kontroll av automatiseringsprocessen. JIS-Automations styrcentraler är alltid designade och tillverkade enligt de speciella kraven för den framtida applikationen. Vid behov kan vi designa, tillverka, testa och installera ett kontrollcenter som helt matchar din automationsprocess

Vid leveranser som görs på nyckelfärdig basis får du med säkerhet tillgång till erfarna och utbildade yrkesmän som sköter genomförandet av projektets olika faser och slutresultatets funktionalitet.


Operationssalars styrcentraler

Nyheter
25.05.2023
Assi – Ahvenisto Sjukhus

JIS-Automation Oy har valts som automationsleverantör för Assi sjukhuset i Ahvenisto. Leveransen inkluderar helhetsutförande av sjukhusets byggnadsautomatiseringssystem, installerat och i drift. Även kontroll- och övervakningssystem för operationssalarnas förhållanden ingår och är i drift. I objektet används en pekskärm med grafiskt användargränssnitt utvecklad av JIS-Automation Oy för sjukhus, vilket möjliggör implementering enligt användarnas behov. Det finns 17 operationssalar i objektet.

Sjukhusets totala yta som byggs är 75 900 kvadratmeter. När sjukhuset är färdigt kommer det att sysselsätta 1900 yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdssektorn.

18.04.2023
HUS Eksjukhuset

JIS-Automation Oy har valts som leverantör av automatiseringssystemet för operationsavdelningarna på HUS Tammisjukhuset. Leveransen inkluderar elektriska system, renrumcentraler samt styr- och övervakningssystem för miljöförhållanden, allt installerat och i drift. I objektet används en pekskärm med grafiskt användargränssnitt utvecklad av JIS-Automation Oy för sjukhus, vilket möjliggör implementering enligt användarnas behov. Det finns 15 operationssalar i objektet. JIS-Automation Oy genomför även leveransen av rökutsugningssystemet för projektet som en totalleverans, från design och kabeldragning till driftsättning.

Centralskåp

Tillverkning av centralskåpen skräddarsytt enligt projekt. Materialet kan väljas i rostfritt stål eller målat slätt stål. Styrcentralen förses med glasfönster vilket underlättar övervakning av kritiska ställdon.

Elektroniska apparater

Vi använder bland annat isolationstransfomator med marknadens lägsta startström. En ytterligare fördel är den lilla storleken på transformatorn och det låga kylbehovet. Isolationsnivåövervakningsanordningar enligt projektets krav, oavsett märke.

Användargränssnitt grafik

Användargränssnittet produceras och programmeras alltid efter projektets behov. Detta görs i samarbete med projektets planerare, handledare och sjukvårdsdistriktets personal.

JIS-Automation | Leikkaussaliohjauskeskus, käyttöliittymä
Funktioner och systemintegrationer

Funktioner kan styras med centralens eget automationssystem. Alternativt kan funktionerna integreras med andra automation/styrsystem oavsett märke och leverantör. Kommunikation via busgränssnitt eller potentialfritt.

Integration av utrustning från separata leverantörer

Enheter från olika systemleverantörer kan integreras i styrcentralen redan under tillverkningsfasen av centralen. Dessa enheter inkluderar till exempel bil-och telefonsystem, ljudsystem och ljusstyrningsenheter.

Ladda ner broschyren för operationssalens styrcentral