Byggnadsautomation ökar komforten och funktionaliteten i fastigheter. Professionell kabelförläggning, installation och idrifttagning av system säkerställer det bästa resultatet.

JIS-Automation har etablerat sig som leverantör av installation, anslutning, kabelförläggning och idrifttagning av fastighetsautomationssystem. Sedan 2001 har våra fastighetsautomationslösningar använts i över tusen projekt. Vi betjänar hela södra Finland oavsett fabrikat.

Genom JIS ERP-systemet hanterar vi projekt på ett heltäckande sätt. Genom systemet kan också kunden följa projektets framsteg i realtid.

Specialiserad kompetens inom systemmodernisering

Olemme erikoistuneet olemassa olevien järjestelmien modernisointiin sekä LVISK-järjestelmiin liittyvät muutostöihin, kuten taajuusmuuttajien lisäyksiin.

Vi är specialiserade på modernisering av befintliga system och ändringsarbeten i VVS-system, såsom tillägg av frekvensomvandlare.
Tack vare vår omfattande systemkompetens sker bytet snabbt utan avbrott i driften, vilket för att systemuppgraderingen inte påverkar fastighetens normala användning.