Bothnia High 5-sjukhuset, Vasa

JIS-Automation Oy implementerade rökutsugssystemet för det nya sjukhuset Bothnia High 5 i Vasa. Sjukhuset har en yta på cirka 37 000 kvadratmeter och kommer att öppna under 2022.