Blombackens avloppsreningsverk

JIS-Automation Oy implementerade rökutsugssystemet för Blombackens avloppsreningsverk. Systemet betjänar grottor samt administrativa och biogasbyggnader.