Sulkavuori reningsverk

JIS-Automation Oy har valts som leverantör av rökutsugssystemet för Tampere Region Central Wastewater Treatment Plant. Projektet är en stor satsning i Sulkavuori, Tammerfors.