JIS-Automation Oy satsar på tillväxt och utveckling med stöd från Korona Invest

JIS-Automation Oy, specialiserat på industri-, byggnadsautomations- och sjukvårdstekniska system, strävar efter en stark tillväxt i enlighet med sin strategi. Korona Invest, specialiserat på finansiering av tillväxtföretag, har gått med som medägare och partner för personalägare för att genomföra strategin.