HUS Eksjukhuset

JIS-Automation Oy Oy har valts som leverantör av automatiseringssystemet för operationsavdelningarna på HUS Tammisjukhuset. Leveransen inkluderar elektriska system, renrumcentraler samt styr- och övervakningssystem för miljöförhållanden, allt installerat och i drift. I objektet används en pekskärm med grafiskt användargränssnitt utvecklad av JIS-Automation Oy för sjukhus, vilket möjliggör implementering enligt användarnas behov. Det finns 15 operationssalar i objektet. JIS-Automation Oy genomför även leveransen av rökutsugningssystemet för projektet som en totalleverans, från design och kabeldragning till driftsättning.