Assi – Ahvenisto Sjukhus

JIS-Automation Oy har valts som automationsleverantör för Assi sjukhuset i Ahvenisto. Leveransen inkluderar helhetsutförande av sjukhusets byggnadsautomatiseringssystem, installerat och i drift. Även kontroll- och övervakningssystem för operationssalarnas förhållanden ingår och är i drift. I objektet används en pekskärm med grafiskt användargränssnitt utvecklad av JIS-Automation Oy för sjukhus, vilket möjliggör implementering enligt användarnas behov. Det finns 17 operationssalar i objektet.

Sjukhusets totala yta som byggs är 75 900 kvadratmeter. När sjukhuset är färdigt kommer det att sysselsätta 1900 yrkespersoner inom hälso- och sjukvårdssektorn.