JIS-Automation och Integrio förenar sin kompetens inom byggnadsautomation och smart byggteknik

JIS-Automation Oy har förvärvat Integrio Oy, som verkar i Tammerfors, Helsingfors och Uleåborg.

Pressrelease »